குளிர்கால ஒலிம்பிக் பதக்கப்பட்டியலில் நோர்வே தொடர்ந்தும் முதலிடம்

2018 Winter Olympics medal table
(2018 Winter Olympics medal table)

தென்கொரியாவின் பியாசெங் நகரில் நடைபெற்று வரும் குளிர்கால ஒலிம்பிக் போட்டிகளின் பதக்கப்பட்டியலில் நேர்வே முதலிடத்தை தக்கவைத்துள்ளது.

நோர்வே 12 தங்கம், 11 வெள்ளி மற்றும் வெண்கலம் உள்ளடங்கலாக 32 பதக்கங்களுடன் முதலிடத்தை தொடர்ந்தும் தக்கவைத்து வருகின்றது.

இரண்டாவது இடத்தில் ஜேர்மனி 11 தங்கம், 7 வெள்ளி மற்றும் 5 வெண்கலப்பதக்கங்கள் என மொத்தமாக 23 பதக்கங்களை கைப்பற்றியுள்ளது.

இதேவேளை மூன்றாவது இடத்தை கனடா 9 தங்கம், 5 வெள்ளி மற்றும் 6 வெண்கலம் உள்ளடங்கலாக 20 பதக்கங்களுடன் மூன்றாவது இடத்தை பிடித்துள்ளது.

முறையே நெதர்லாந்து 6 தங்கம், 5 வெள்ளி மற்றும் 3 வெண்கலம் உள்ளடங்கலாக 14 பதக்கங்களையும், அமெரிக்கா 6 தங்கம், 3 வெள்ளி மற்றும் 5 வெண்கலம் உள்ளடங்காலாக 14 பதக்கங்களையும் வென்று நான்காம் மற்றும் ஐந்தாம் இடங்களை பிடித்துள்ளன.

<<Related News>>

<<Our other websites>>

Tegs : 2018 Winter Olympics medal table

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here